:: ZAPOWIEDZI

:: WYDARZENIA

:: Z KOLEKCJI MGS

 • Natalija Malbašić
  Balloon 5, 2010, linoryt, 10,2 x 9,9 ...

 • Marek Basiul
  Ex libris J. Basiul, 2013, linoryt + plastikoryt z tłoczeniami, 9,6 x 7,8 ...

 • Hanna T. Głowacka
  Grzegorz Matuszak Aetatis Suae LXX, 2010, sucha igła, akwatinta, 12,1 x 9,1 ...

 • Manfred Egger
  Layers II, 2009, drzeworyt wzdłużny, 15 x 10 ...

 • Sandra Diaz Dominguez
  Li ants (lo femenino), 2010, sucha igła + miękki werniks, 15,1 x 11,5 ...

:: MFG

MFG Międzynarodowe triennale MAŁE FORMY GRAFIKI organizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi swą pierwszą edycję miało w 1979 roku, do 1993 roku impreza organizowana była w cyklu dwuletnim, od 1996 roku ma charakter triennale
asd

:: MGS

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi dysponuje 4 przestrzeniami wystawienniczymi: Ośrodek Propagandy Sztuki, Galeria Willa/Galeria Chimera, Galeria Bałucka, Galeria Re:Medium. W szerokim zakresie prezentuje polską i obcą sztukę współczesną we wszystkich formach, technikach i mediach. Malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, design, film, multimedia, performance, instalacje. Prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

:: PUBLIKACJE

Sławomir Marzec. Wokół widzialności / Around visibility

Zawiera: str. 112, il. kolorowe,
tekst: Elżbieta Fuchs, Robert C. Morgan, Grzegorz Sztabiński
Wyd.: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi