:: ZAPOWIEDZI

:: WYDARZENIA

:: Z KOLEKCJI MGS

 • Henryk Waniek
  Trzecia forma 1982/1983 olej-płyta 57,5x92,5 ...

 • Andrzej Szonert
  Prasa doniosła 1974 olej, płótno, collage 146x114 ...

 • Tomasz Winiarski
  Formy, 2013, mezzotinta, 14,6 x 11,7 ...

 • Andrzej Bartczak
  Pro memoria 1987 tusz, ecoline, atrament, ołówek kopiowy, collage, 99x69 ...

 • Ivana Flegar
  Feels Like Ice, 2016, kolagrafia, 9,9 x 9,9 ...

:: MFG

MFG Międzynarodowe triennale MAŁE FORMY GRAFIKI organizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi swą pierwszą edycję miało w 1979 roku, do 1993 roku impreza organizowana była w cyklu dwuletnim, od 1996 roku ma charakter triennale
asd Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

:: MGS

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi dysponuje 4 przestrzeniami wystawienniczymi: Ośrodek Propagandy Sztuki, Galeria Willa/Galeria Chimera, Galeria Bałucka, Galeria Re:Medium. W szerokim zakresie prezentuje polską i obcą sztukę współczesną we wszystkich formach, technikach i mediach. Malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, design, film, multimedia, performance, instalacje. Prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

:: e-SKLEP

Krzysztof Nitsch - rzeźba

Zawiera: str. 32, il. kolorowe
Teksty (fragmenty): Krzysztof Nitsch,
prof. Stanisław Radwański, Jadwiga Pawlas-Kos
Wyd.: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, 2017