:: MARIUSZ ŁUKAWSKI

Mariusz
Łukawski

Między przypadkiem a systemem

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 11.10.2017, godz. 18.00

05.10.2017 - 05.11.2017

kuratorka wystawy: Elżbieta Fuchs

 

Prace tego autora, choć szalenie precyzyjne i perfekcyjne w swej ostatecznej formie nie wynikają z zastosowania rygorystycznego systemu, którego stosowanie mogłoby stać się fundamentem indywidualnego stylu, od którego konsekwentnie autor się wzdraga. W procesie ich tworzenia dyscyplina formalna i intelektualna łączy się harmonijnie ze spontanicznością na etapie inspiracji przyszłego dzieła oraz z przypadkiem, zarówno związanym ze spontanicznością inspirującego widzenia, jak i występującym niekiedy w procesie realizacji dzieła. W nich obu autor akceptuje i wykorzystuje element przypadku, podejmuje decyzje formalne wcześniej nie zaplanowane. Co więcej, ostateczna forma części prac miewa charakter otwarty. Może się zmieniać wedle zasad kombinatoryki i permutacji lub w efekcie arbitralnej decyzji autora […]

 

Systemowość, przypadek, kombinacja, permutacja, wielo-elementowość, wielo-obrazowość, abstrakcyjna forma, obraz manualny i mechaniczny obraz fotograficzny są tu nieprzypadkowe, nie stanowią przejawu braku jednoznacznego zdecydowania się na narzędzia, formy i techniki artystyczne. To są jedynie konieczne narzędzia, niezbędne, aby cel jego twórczości realizowanej przez poszukiwanie, jako ogólnej i konsekwentnie przestrzeganej zasady, mógł być zrealizowany. Pozwala to Łukawskiemu wykorzystać twórczo i z sukcesem pozornie trudne do pogodzenia w jednym działaniu system i przypadek, intelekt i zmysły. W pracach z ostatniego okresu zdaje się dominować nadrzędność zmysłu widzenia nad intelektem, być może wynika to z przekonania autora, że dzieło wizualne, przez sam fakt, że takim jest najpierw powinno przynieść odbiorcy, jego zmysłowi wzroku podobną satysfakcję wizualną jak twórcy, a dopiero później ewentualną satysfakcję intelektualną wynikającą z rozszyfrowania systemu i metody.

 

                                                                                                                                Lech Lechowicz

                                                                                                            fragmenty tekstu do katalogu

 

Mariusz Łukawski – urodził się w 1950 w Zakopanem, mieszka i pracuje w Łodzi.

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1974 w Pracowniach: Projektowania Plakatu prof. Bogusława Balickiego oraz Fotografii i Filmu doc. Zbigniewa Dłubaka. W 1974 rozpoczął pracę w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni Fotografii i Filmu prof. Zbigniewa Dłubaka.

W roku 1976 wraz ze Zbigniewem Dłubakiem, Jarkiem Kudajem i Mirosławem Woźnicą założył grupę artystyczną Seminarium Warszawskie. W latach 1976-1981 członkowie SW brali udział w wystawach i sympozjach poświęconych awangardzie plastycznej lat 70. XX w.

W 1997 zorganizował wraz z prof. Bogusławem Balickim na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi studia niestacjonarne ze specjalnością: Projektowanie Graficzne.

W 2004 otrzymał tytuł profesora. Od 2012 jest prorektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

 

Twórczość w zakresie projektowania graficznego, fotografii, malarstwa, grafiki i rysunku.


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Plaster łódzki_nowy
ART INFO - kolor Radio żak

:: POZOSTAŁE AKTUALNE WYSTAWY

Wystawa Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Fotografików

Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 7 października 2017, godz. 13.00

07.10.2017 - 29.10.2017

Adam Adamski, Mirosław Araszewski, Leokadia Bartoszko, Elżbieta Dworak, Tomasz Adam Fularski, Sławomir Grzanek, Tadeusz Hałatek, Beata Kozakow-Kowalczyk, Miłosz Krajewski, Witold Krymarys, Tymoteusz Lekler, Jan Madejski, Jerzy Neugebauer, Edyta Pilichowska, Andrzej Pukaczewski, Piotr Szczegłów, Piotr Tomczyk, Izabela Urbaniak, Krzysztof Wojciechows...

asd

Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego

Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 19 października 2017, godz. 18.00

19.10.2017 - 10.11.2017

kuratorka projektu: Elżbieta Fuchs koordynatorka projektu: Małgorzata Dzięgielewska   W roku obchodów stulecia awangardy Miejska Galeria Sztuki w Łodzi przygotowała projekt Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego, składający się z czterech kameralnych wystaw eksponowanych w Galerii Re:Medium od sierpnia do grudnia 20...

asd

Ewa Żochowska

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 13 października 2017, godz. 17.00

13.10.2017 - 05.11.2017

kuratorka: Małgorzata Dzięgielewska   Już od czasu studiów w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego to właśnie postać ludzka stała się dla artystki najważniejszą inspiracją. Autorka najczęściej maluje siebie i osoby blisko z nią związane, ale chętnie sięga także, jak w przypadku „Martwych kwiatów”, m.in. po stare ilustracje czy f...

asd