::


Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 03.10.2014, godz. 18.00

03.10.2014 - 18.01.2015

Kurator: Elżbieta Fuchs

 

Autorzy:

Zdzisław BEKSIŃSKI

Jerzy DUDA-GRACZ
Anna GÜNTNER
Jerzy KRAWCZYK
Tomasz KRAWCZYK
Kazimierz MIKULSKI
Magdalena MOSKWA
Jerzy NOWOSIELSKI
Jacek SIENICKI
Henryk WANIEK

 

ANEKS DO RZECZYWISTOŚCI OBRAZU

kurator: Marek STRĄKOWSKI

 

Autorzy:

Tomasz CIESIELSKI
Katarzyna CZARNECKA
Barbara GORTAT
Agata KACPRZAK
Barbara MALINKA
Marcin RITTER
Monika ROGALSKA
Jakub ROMANOWICZ
Dorota WIŚNIEWSKA

 

„Rzeczywistość obrazu” ukazuje wybrane dzieła sztuki z kolekcji własnej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Anny Güntner, Jerzego Krawczyka, Kazimierza Mikulskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jacka Sienickiego, Henryka Wańka w połączeniu z obrazami Magdaleny Moskwy i Tomasza Krawczyka. Jednym z kryteriów wyboru tych prac było głębokie zainteresowanie człowiekiem i próba oddania złożoności jego przeżyć i osobowości, a także ukazanie zmian w postrzeganiu postaci ludzkiej przez malarzy w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Po raz pierwszy, w tak szerokim zakresie, prezentowana jest przez MGSŁ twórczość Jerzego Krawczyka. Postać artysty, mniej znana młodszemu pokoleniu, jest ważna ze względu na jego postawę i artystyczne dokonania dla tzw. łódzkiej szkoły realistów. Jego credo można wyrazić najkrócej w stwierdzeniu, że „artysta powinien nadać wartość temu, co dostrzega i w co wierzy”. Jerzy Krawczyk uznawał, że właśnie w sztuce można znaleźć trwałe oparcie. W 1945 roku wziął udział w I Wystawie Okręgowej Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Łodzi w ówczesnej Miejskiej Galerii Sztuk Plastycznych w Parku im. H. Sienkiewicza. Znawca jego twórczości prof. Henryk Andres uważał, że ok. 1956 roku artysta odnalazł własny niepowtarzalny styl, właściwą formę, by wyrazić swój stosunek do świata sztuki dawnej i nowej. Głębokie zainteresowanie twórczością starych mistrzów znalazło odzwierciedlenie w kompozycji wielu jego obrazów, także tych należących do kolekcji galerii.

Magdalena Moskwa w malarstwie, fotografii i obiektach tworzy psychologiczne portrety, w których ciało, jak sama twierdzi stanowi formę relikwiarza - „puszki dla ducha”. „Nie skupiam się na cielesności jako podobieństwie czy zewnętrzności, jest ona dla mnie raczej formą ucieleśnienia warstwy psychicznej i stanów emocjonalnych. (…) W moim malarstwie można znaleźć wiele odniesień do sztuki wotywnej, form relikwiarzowych, malarstwa ikonowego. Podobnie jak w sztuce wotywnej stosuję zabiegi, których celem jest skondensowanie treści, takie jak : kadrowanie, skróty myślowe, separacje, umieszczanie wyabstrahowanych elementów na neutralnym tle. Skróty w malarstwie bardzo silnie działają, dlatego w moich obrazach jest tak wiele oddzielnych części ciała. Uważam, że nie ma sensu malować całego człowieka, skoro sama dłoń albo jeden palec, mogą powiedzieć więcej i mocniej o jego kondycji, charakterze, zamiarach czy uczuciach”1.

Najmłodszym uczestnikiem wystawy jest Tomasz Krawczyk, który twierdzi, iż realizm wymaga od artysty cierpliwości, pokory i czasu. „Jego realizm wynika z obserwacji codziennych sytuacji międzyludzkich, wnikliwego oglądania i przeżywania rzeczy i zjawisk, kontemplowania urody przedmiotu i zadumania nad losem zwierząt. Dlatego każda praca to zamknięta, osobna opowieść, z pozoru banalna i oczywista, odkrywająca przed widzem proste prawdy i ciche dramaty”2.

Wystawa ma stać się inspiracją do poznawania obrazów z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, tworzenia programów edukacyjnych na bazie tej kolekcji, a także nowych prac, obiektów fotograficznych, filmów, instalacji i kolaży. Dlatego komplementarną jej częścią będzie projekt przygotowany przez 9 młodych artystów, którzy dokonają swoistej recepcji obrazów. Jakub Romanowicz, absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych wykona impresję animowaną inspirowaną obrazem Jacka Sienickiego; Barbara Gortat, absolwentka PWSFTviT – collage fotograficzny inspirowany obrazem Magdaleny Moskwy; Dorota Wiśniewska, studentka ASP w Łodzi – instalację przestrzenną w oparciu o pracę Jerzego Dudy-Gracza; Agata Kacprzak, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi – obiekt fotograficzny, do którego impulsem jest kompozycja Henryka Wańka; Monika Rogalska, również absolwentka ASP w Łodzi stworzy obiekt przestrzenno-rzeźbiarski, odwołując się do „Portretu wiolonczelistki” Jerzego Nowosielskiego; Barbara Malinka, studentka ASP w Łodzi – etiudę filmową na podstawie pracy Anny Güntner; Katarzyna Czarnecka, absolwentka łódzkiej Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania, jako źródło własnego collage’u fotograficznego wybrała obraz „Akt” Jerzego Krawczyka; Marcin Ritter, absolwent Akademii Muzycznej w  Łodzi – instalację muzyczną do obrazu Kazimierza Mikulskiego, a Tomasz Ciesielski, student ASP w Łodzi – rzeźbę do kompozycji Tomasza Krawczyka.1 L. Wicherkiewicz, Moje malarstwo jest próbą zaklinania ciała… Rozmowa z Magdaleną Moskwą. Wywiad jest częścią projektu „Cielesne kontinuum” zrealizowanego przez Lenę Wicherkiewicz w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2 M. Nowakowska, Tomasz Krawczyk. Obrazy realistyczne, wyd. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź 2012 (kat.)


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP łódź