:: #20LATFOTOGRAFIIWPWSFTVIT

#20LATFOTOGRAFIIWPWSFTVIT

20 lat Fotografii w PWSFTviT w Łodzi

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 11.10.2013, godz.18.00

11.10.2013 - 24.11.2013

11 października 2013 roku o godz. 18.00, z okazji 20-lecia Katedry Fotografii PWSFTviT, w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi odbędzie się uroczysty wernisaż wystawy #20latfotografiipwsftvit. Zaprezentowane zostaną prace ponad 250 absolwentów i studentów PWSFTviT.

 

„…Żyjemy w epoce cyfryzacji, powiększającej się w astronomicznym tempie bazy danych. Wszelkie informacje, także te wizualne, wpuszczone w wirtualną rzeczywistość, w której spędzamy coraz więcej czasu, gromadzą się w coraz pojemniejszych zbiorach i katalogach, pod określonymi togami. Człowiek ma potrzebę kontroli, która objawia się między innymi w obsesji porządkowania, nazywania i katalogowania, które służą także sprawowaniu pewnej władzy, o czym pisał chociażby Michel Foucault. Ostatnio ze strategii czysto „władczej" działania te zmieniają się jednak coraz bardziej w strategię prostego przetrwania. W przestrzeni permanentnej komunikacji i usieciowienia, logowanie wyznacza sposób radzenia sobie z nadmiarem informacji i bodźców. Strategia ta ma jeszcze jeden ważny aspekt: oparta jest na procesie wzajemnego oddziaływania najróżniejszych kierunków i tendencji. Kumulowanie danych pod wybranym znacznikiem tworzy w sieci punkt osobliwy, z natury swej otwarty na kolejne połączenia z innymi zbiorami, katalogami czy folderami. Dotyczy to wszelkiego rodzaju danych, w tym także obrazów. Co więcej, los szeroko rozu­mianych obrazów, funkcja, jaką pełnią w świecie cyfryzacji i katalogowania, wydają się szczególnie symptomatyczne. Każde działanie artystyczne, wszelkie pomysły, indywidualne czy grupowe poszukiwania, które były czy są prowadzone w Szkole i dotyczą działań na obrazie, mają wpływ na sieć połączeń świata sztuki audiowizualnej. Żaden ze sposobów obrazowania, jakie pojawiły się w trakcie dwudziestoletniej historii Katedry Fotografii PWSFTviT, nie pozostaje więc bez znaczenia, wszystkie wpisują się w coś w rodzaju „neuro­nowej sieci" powiązań z innymi kulturowymi tendencjami i zjawiskami obecnymi w świecie.

W efekcie wspólnej – z nieocenionymi Anną Kazimierczak i Anną M. Zarychtą - pracy nad archiwami szkoły i open callami, a także dzięki przeszukiwaniu blogów, stron internetowych naszych absolwentów i studentów wyłoniły się pewne kategorie, które potraktowałyśmy jako podstawę kolekcji pokazywanej na tej wystawie. Zebrałyśmy około 30 charakterystycznych „chmur tagowych" - zbiorów prac, które łączyła jakaś szczególna tendencja estetyczna lub znaczeniowa, jak na przykład kategorie „białe", „raj", „enumeracje" czy „po pierwsze nośnik". Lista ta jest oczywiście otwarta i do pewnego stopnia arbitralna - stanowi efekt naszych własnych skojarzeń i poszukiwań. Jestem w stanie wyobrazić sobie całkiem inne sieci połączeń. Co ważne, to nie w „autokratycznym" dookreśleniu, miał tkwić sens tego projektu. W obranej tu strategii kuratorskiej chodzi o przekazanie pewnej myśli dotyczącej współczesnej epoki obrazu – w której również szeroko pojęta fotografia nadal pełni bardzo istotną rolę – a mianowicie, że funkcja i rola obrazu w dobie cyfryzacji i Internetu została przesunięta. Oddziałuje on teraz w chmurze tagowej, a moc owego oddziaływania nie tkwi już w indywidualnej „aurze" wybranego kadru, lecz pewnej kategorii spajającej dany zbiór obrazów, w powieleniu i powtórzeniu, gdzie obrazy - parafrazując słowa W. J. T. Mitchella - wywołują swoiste tarcie, pewien dyskomfort, zmuszają nas do przemyślenia na nowo naszego miejsca w ikonosferze."

 

Aleksandra Hirszfeld

 

e-wystawa: 20latfotografiipwsftvit.pl


Kuratorka: Aleksandra Hirszfeld

Współkuratorki: Ania Kazimierczak, Anna Zarychta

Koncepcja architektoniczna: Małgorzata Kuciewicz CENTRALA

ORGANIZATORZY


SAIP

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi


Logo Szkoły kolor bez nazwy


łódź kreuje pion

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Kultura - Interwencje


Narodowe Centrum Kultury

Patronat medialny


ART INFO - kolor TVP łódź
Poland Art

Partnerzy


EDM+ ARIA