:: WARSZTATY RYSUNKOWO- MALARSKIE TOMASZA ZJAWIONEGO

warsztaty
rysunkowo-
malarskie
Tomasza
Zjawionego

towarzyszące wystawie „Doły"

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

20 czerwca (sobota) 2020, godz. 14.00

 

Warsztaty rozpoczną się od wymiany spostrzeżeń dotyczących łódzkiej tematyki poruszonej na wystawie „Doły". Po wprowadzeniu do malarstwa autora i krótkiej charakterystyce inspiracji artysty określonymi rejonami miasta, uczestnicy warsztatów przejdą do pracy praktycznej.
Zadaniem każdej osoby będzie wybranie fragmentu architektury w bliskim otoczeniu Galerii, bądź detalu obecnego na Starym Rynku*, a następnie próba interpretacji, przeniesienia wyszukanego przez siebie wycinka rzeczywistości na karton / papier rysunkowy, za pomocą narzędzi takich jak: węgiel, pastele, ołówki.

 

* w razie niepogody warsztaty odbędą się w Galerii Bałuckiej z pomocą fotografii przybliżających architekturę miasta, bądź z możliwością interpretowania obrazów znajdujących się na ekspozycji.

 

Wiek uczestników: młodzież 16+ i osoby dorosłe
Grupa: do 5 osób

Czas trwania zajęć: do 90 minut
Prowadzący: Tomasz Zjawiony
Wstęp: 8 PLN / 1 osoba
Zapisy: sekretariat@mgslodz.pl, tel. 42 674 10 59