:: ARCHITEKTONICZNE WARSZTATY TOMASZA ZJAWIONEGO

Architektoniczne
warsztaty
Tomasza
Zjawionego

towarzyszące wystawie „Doły"

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

14 marca (sobota) 2020, godz. 14.00

 

Warsztaty rozpoczną się od wymiany spostrzeżeń dotyczących typowo łódzkiej tematyki wystawy „Doły". Po wprowadzeniu do malarstwa i krótkiej charakterystyce inspiracji artysty określonymi rejonami miasta, uczestnicy warsztatów przejdą do pracy praktycznej.
Zadaniem każdej osoby będzie wybranie fragmentu architektury w bliskim otoczeniu Galerii, bądź detalu obecnego na Starym Rynku*, a następnie próba interpretacji, przeniesienia wyszukanego przez siebie wycinka rzeczywistości na karton / papier rysunkowy, za pomocą narzędzi takich jak: węgiel, pastele, ołówki.

* w razie niepogody warsztaty odbędą się w Galerii Bałuckiej z pomocą fotografii przybliżających architekturę miasta, bądź z możliwością interpretowania obrazów znajdujących się na ekspozycji.

Wiek uczestników: młodzież od 16 roku życia i dorośli
Grupy: do 20 osób

Czas trwania zajęć: do 90 minut
Prowadzący: Tomasz Zjawiony
Wstęp: 8 PLN / 1 osoba
Zapisy: wystawy@mgslodz.pl lub tel. 42 674 10 59

 

Więcej o wystawie

http://www.mgslodz.pl/wystawy/tomasz-zjawiony-doly-417.html