:: MARGINESY PAMIĘCI

Marginesy
pamięci

Grzegorz Sztabiński

Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 03.11.2017, godz. 18.00

03.11.2017 - 03.12.2017

Wystawa, którą obecnie prezentuję odwołuje się do marginesów pamięci. Pamięć, którą w tym sformułowaniu przywołuję, to pomysły artystyczne i teoretyczne – zrealizowane lub niezrealizowane, prezentowane w obecności widzów lub pozostające w postaci prac nigdy niepokazywanych, czasami nieukończonych, pozostających niekiedy w formie szkiców lub idei, które powracają po latach, niekiedy z uczuciem żalu, że nie zmaterializowały się. Można więc powiedzieć, że składniki te stanowią marginesy pamięci i działań. Wystawa niniejsza jest próbą aktywizacji niektórych spośród nich, polegającą na przesunięciu z marginesu, jakim jest pracownia, do sali ekspozycyjnej. Dlatego można na niej znaleźć obrazy, rysunki i obiekty plastyczne pochodzące z różnych lat. Nie zostały one uporządkowane chronologicznie, bo na marginesach chronologia zaciera się. Powiązałem je natomiast w grupy problemowe. Prace prezentowane w każdej sali ekspozycyjnej łączy wspólne zagadnienie. (…)

 

Marginesy pamięci przekładają się w różny sposób na cechy moich prac plastycznych. Nie są to tylko sentymentalne wspomnienia (choć nie unikam ich), a przede wszystkim przejawy zainteresowania zagadnieniami, jakie pojawiały się w dziejach sztuki i dziejach filozofii, do których nawiązuję. Są to jednak nawiązania nie do głównego nurtu problemów, a do tego, co w nich uboczne, niedopowiedziane czy eliminowane. Pamiętam o tych marginesach i staram się znaleźć w nich źródło inspiracji.   

 

Grzegorz Sztabiński, fragmenty tekstu do katalogu wystawy

 

Grzegorz Sztabiński – artysta, filozof, krytyk sztuki. Studia artystyczne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, studia filozoficzne na Uniwersytecie Łódzkim. Profesor zwyczajny UŁ, kierował tam Katedrą Estetyki oraz Katedrą Historii Sztuki. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, kierując aktualnie Zakładem Teorii i Historii Sztuki. W swojej działalności naukowej koncentruje się na problemach estetyki współczesnej i metodologii historii sztuki. Zajmuje się też sztuką nowoczesną, zwłaszcza historią i teorią awangardy XX wieku oraz współczesnymi zagadnieniami artystycznymi. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), redaktor naczelny rocznika „Art Inquiry”. W działalności artystycznej koncentruje się na rysunku, malarstwie i sztuce instalacji. Autor wielu publikacji na temat sztuki, m.in. „Problemy intelektualizacji sztuki w tendencjach awangardowych”, „Dlaczego geometria? Problemy współczesnej sztuki geometrycznej”, „Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet”.


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Radio żak
Format artluk
Sztuka i dokumentacja Plaster łódzki_nowy
ART INFO - kolor

Materiały z wernisażu