:: EDWARD ŁAZIKOWSKI

Edward Łazikowski

Zachód

Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 05.05.2017, godz. 18.00

05.05.2017 - 14.06.2017

kuratorka: Elżbieta Fuchs

 

Edward Łazikowski – urodzony 22 stycznia 1939 roku w Bąkowie Górnym. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego) w latach 1970-75. Czas ukończenia studiów wiąże się z rozpoczęciem intensywnej działalności twórczej w rozmaitych dziedzinach sztuki: rysunek, malarstwo, fotografia, performance, obiekty, instalacja, teoria sztuki, ale od 2004 roku dochodzi jeszcze ogólna teoria rzeczywistości, która z kolei rodzi nową ontologię.

Wiedza uzyskana zarówno z rozwoju wspomnianej teorii, jak i z uprawianej praktyki artystycznej owocuje szeregiem nowych idei twórczych. Jedną z nich jest koncepcja partnerskiej współpracy formotwórczej człowieka z materią nieożywioną – traktowanej jako fundament poprawiający dotychczasową współpracę człowieka z człowiekiem.

W ślad za twórczością idzie prezentacja powstałych dzieł na arenie publicznej: w galeriach, muzeach, wydawnictwach katalogowych, publikacjach prasowych, wywiadach i wydanych dotychczas trzech książkach: Fragtoryzacja świata. Labirynt refleksji o światowych procesach formotwórczych, Wyd. WSHE, Łódź 2004; Zew nieskończoności, Wyd. Novae Res, Gdynia 2012; Bezdrożami – w kolizjach – ku wyższości, Wyd. Novae Res, Gdynia 2015.

Najnowsza ekspozycja autora pt. „Zachód” pokaże zarówno fotografie, jak i malarstwo olejne odnoszące się do aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, podziału na dwie przeciwstawne sobie cywilizacje Wschodu i Zachodu.


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Radio żak
Plaster łódzki_nowy ART INFO - kolor

Materiały z wernisażu