:: AGATA WIECZOREK

Agata
Wieczorek

HOMO ABSURDUS

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 20 kwietnia 2018, godz. 17.00

20.04.2018 - 20.05.2018

Homo absurdus to – najprościej rzecz ujmując – człowiek, który posiada rozum i świadomość, a musi żyć w świecie, któremu brak racjonalności. Ten sytuacyjny schemat znalazł swoje miejsce w filozofii egzystencjalnej stając się tematem dyskusji Camusa, Kierkegaarda czy Szestowa. Jest to też schemat dobrze znany z codzienności, tłumaczący fakt, że „absurd”, a rzadko się to zdarza, ma takie samo znaczenie zarówno w filozoficznej nomenklaturze, jak i w języku potocznym.

 

Absurd to perpetuum mobile. Trudo oczekiwać od jednostki racjonalnego zachowania w sytuacji nonsensu. Absurd sytuacji rodzi absurdalną reakcję. Ślepy krąg wizualnie może zdawać się groteskowy, idiotyczny lub po prostu zabawny, trudno jednak odmówić mu tragizmu. Taka interpretacja absurdu stała się punktem wyjścia dla egzystencjalizmu Alberta Camusa: „Absurd rodzi się z tej konfrontacji: ludzkie wołanie i bezsensowne milczenie świata”1. Według Camusa, dojmujące poczucie absurdu bierze się tu z rozbieżności między ludzkim pragnieniem znalezienia sensu życia i racjonalności zdarzeń, a obojętnością świata, w który człowiek został „wrzucony” bez swojej woli, skazany na jego przypadkowość, nieautentyczność – i na swoją samotność.

 

Prace przedstawione na wystawie, jakkolwiek formalnie zróżnicowanie, posiadają wspólny mianownik. Wszystkie rejestrują, lub stanowią próbę dążącej do konkluzji analizy studium rzeczywistości. Respektując fakt, że interpretacja otaczającego nas świata jest indywidualną sprawą każdego człowieka, zależną od jego poziomu świadomości (który może być różny w zależności od stanu emocjonalnego, w jakim się znajdujemy), autorka prac oferuje widzowi backstage konstrukcji dociekań o egzystencji w zamian za propozycję interpretacji rzeczywistości.

 

Surrealne postacie „Homo Absurdus” trwają w Beckettowskim oczekiwaniu, uwięzione niczym bohater „Upadku” Camusa w niezrozumiałym, osamotnionym świecie fobii, wewnętrznych konfliktów, których nie są w stanie przezwyciężyć, sprzeczności między pragnieniami a normami. Trwają w świecie, w którym język nie zapewnia porozumienia, bo nie istnieją wystarczające środki ekspresji werbalnej, za pomocą których można wyrazić to, co jest najbardziej osobiste, co angażuje emocjonalnie człowieka.

W nieskończoność poszukują doskonałego porządku rzeczy, chcąc osiągnąć stan perfekcyjnej gotowości, a ich zachowania widziane z zewnątrz wydają się nienaturalne, pozbawione sensu, idiotyczne lub zwyczajnie śmieszne.

 

Ludzkie poszukiwania związku między wyobrażeniem rzeczywistości a samą rzeczywistością przypominają ekspedycję za Świętym Graalem. Trwają od wieków, są nieskuteczne, wciąż karmione nadzieją i obietnicą cudu. Podobnie nierozsupłany dylemat stanowi sama świadomość, która stwarza takie pytania. Uwikłanie człowieka w problemy egzystencjonalne, świat, który jest dla niego największą zagadką i którego jest częścią, pragnienie i niemożność wyjaśnienia paradoksów istnienia oraz świadomość, że „nie ma takiego życia, które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne”stanowią przedmiot uwagi i pytań bohaterów wszystkich inscenizacji prezentowanych na wystawie, w których energia Agaty Wieczorek znalazła ujście w oryginalnym sposobie wyrażania własnej ekspresji.

 

fragmenty do folderu Adriana Michalska

 

 

 

 

Agata Wieczorek urodzona w 1992 roku w Łodzi. W 2016 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem z Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w Pracowni Fotografii prof. Grzegorza Przyborka. Od 2017 roku studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera na Wydziale Operatorskim, kierunek Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Aktywnie działa w obrębie fotografii, instalacji multimedialnej i video.1 A. Camus, Dwa eseje, Warszawa 1991, s.29.

2 W. Szymborska, Sól, PIW, Warszawa 1962.


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Radio żak
ART INFO - kolor Radio złote przeboje
Plaster łódzki_nowy

Współpraca przy realizacji wystawy


Szkoła Filmowa  w Łodzi