:: AGATA CZEREMUSZKIN-CHRUT MIĘSO I GEOMETRIA

Agata
Czeremuszkin-Chrut
Mięso i geometria

Agata Czeremuszkin-Chrut. Mięso i geometria

Galeria Bałucka

Stary Rynek 2

wernisaż: 20.11.2014, godz. 17.00

20.11.2014 - 04.01.2015

Obrazy z najnowszego cyklu „Mięso i geometria” koncentrują się na problemie relacji cielesnej materii i dyscypliny kreślonych, przestrzennych układów. W porównaniu z wcześniejszymi pracami, charakteryzują je bardziej swobodne i dynamiczne rozwiązania kompozycyjne, a także ich malarska natura jawi się bardziej „materialnie”, esencjonalnie, bardziej mięsnie, tkankowo, wewnętrznie. Jednocześnie w obrazach tych coraz wyraźniejsze jest dążenie do abstrakcji: cielesne formy teraz zaledwie sugerują, że mamy do czynienia z postacią/postaciami ludzkimi. Zwykle na ludzki ślad prowadzi nas jakiś cielesny fragment – noga, stopa, ręka, kość, włosy. Zestawienie pulsowania ciała z rygorem geometrii – linii, kątów, układów przestrzennych, diagonalnych i horyzontalnych – wprowadza do obrazów szczególne napięcie. Geometria zdaje się wydobywać, podkreślać cielesną naturę figur ludzkich, być opozycją dla energii życia, a zarazem – być tej cielesności ramą i definiującym obrysem. Analogicznie, w domenie formy, element graficzny i rysunkowy zestawiony z plamą barwną wzmaga ekspresję całości kompozycji. Podkreślić jednak należy, że mimo tych energii i napięć malarstwo Agaty pozostaje wciąż bardzo zdyscyplinowane. Połączenie mięsności ciała z rygorem geometrii bliskie jest malarstwu Francisa Bacona – podobny jest wyraz materialności istnienia, biologizmu, czasowości życia w starciu z ponadczasowością przestrzeni, miejsca, wnętrza.

W obrazach Agaty Czeremuszkin-Chrut wyczuwalny jest także pewien sensualny ton, jakaś ukryta w zawiłości linii i plam erotyka: subtelna, sugerująca, nierzadko także gwałtowna. To afirmacja czystego istnienia które, mimo warunków, nie poddaje się dyscyplinie zewnętrznej, nie daje się zamknąć obrysami twardych zarysów. Poszukuje wolności, manifestuje nadmiar.

 

Lena Wicherkiewicz, fragment tekstu do folderu wystawy


Agata Czeremuszkin-Chrut urodziła się w Częstochowie, obecnie tworzy i mieszka w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2008), stypendystką Edinburgh Collage of Art (2007), prestiżowej uczelni w Wielkiej Brytanii, laureatką stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia oraz stypendium edukacyjnego Urzędu Miasta Wrocławia. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, fotografią i muralem. W 2007 roku zdobyła wyróżnienie na Festiwalu Sztuki „Around the Coyote” w Chicago, natomiast w 2011 została zakwalifikowana do projektu „Studio Visit”, skupiającego najciekawsze osobowości artystyczne. Prace Agaty Czeremuszkin można znaleźć w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą, m.in. USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Belgii. Od 2008 roku jest członkinią ZPAP.

 

Artystka wypracowała swój indywidualny, rozpoznawalny styl. Jej prace są dynamiczne, przepełnione ekspresją, skupiające się głównie na sylwetce ludzkiej, która jest uproszczona poprzez liczne eliminacje, a także deformacje. One to nadają postaci pożądany kształt, który stanowić ma niejako symbol wizerunku.

Autorka tworzy prace głównie w technice olejnej, w początkowej fazie używając akrylu.


łódź kreuje

Patronat medialny


TVP łódź

Materiały z wernisażu