::


NIEWIDZIALANA OBECNOŚĆ – wystawa w Galerii Willa

Galeria Willa

ul. Wólczańska 31

wernisaż: 19.04.2024, g. 18.00

19.04.2024 - 19.05.2024

Kurator: Dariusz LeśnikowskiObcowanie z twórczością Teresy Klink-Kobierskiej jest jak uczestniczenie w inspirującej podróży. Osobistej peregrynacji Artystki przez życie, pełne przeżyć i doznań, ale też podróży po świecie artystycznych przemian i fascynacji, jakich doświadczyło współczesne malarstwo w przeciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Oba te konteksty przenikają się ze sobą, wpływając na charakter i wyraz Jej twórczości.


Ten pierwszy aspekt wyraża się w podejmowanych tematach, sposobach ich ujęcia, motywach obrazowych. Drugi to zmaganie się z formą, materią malarską, z doborem właściwych środków plastycznych.


Nie da się oczywiście nie zauważyć wpływu, jaki na twórczość Artystki wywarł Jej Mistrz Piotr Potworowski i doświadczenia polskiego kapizmu oraz polskiego koloryzmu. Wykorzystanie tych doświadczeń jest w przypadku łódzkiej Twórczyni nacechowane samodzielnością oraz otwartością na zmiany i ewolucję. To dlatego, zestawiając ze sobą kolejne cykle prac, da się dostrzec w twórczości Teresy Klink-Kobierskiej zarówno rozwój, jak i celowe powroty.


Kapistowskie w formie pierwsze pejzaże czy martwe natury ustępują z czasem zaledwie aluzyjnym przedstawieniom, a później także wizjom bliskim abstrakcji, w których Autorka akcentuje wartości czysto malarskie, kładzie nacisk na wzajemne układy plam barwnych. Kompozycja kolorystyczna zorganizowana zostaje z ogromną wrażliwością i wyczuciem, zarówno wtedy, gdy paleta zbliża się do monochromatycznej, ograniczonej do wybranych barw i tonów, jak i wtedy, gdy Artystka z odwagą sięga po śmiałe kontrasty, na przykład zieleni i czerwieni, albo po gorące żółcienie i oranże, wchodzące w relacje z tonami błękitów.


W swoich pracach Artystka łączy zamiłowania formalne z zaangażowanym stosunkiem do obiektu; dostrzega wartości nastrojotwórcze i estetyczne w najbanalniejszych formach istnienia. Z czasem motywy obrazowe stają się zaledwie punktem wyjścia dla kompozycji, jej początkiem, źródłem, a nie ostatecznym czy jedynym celem. Plama barwna stanowi zaledwie aluzję do świata zewnętrznego, staje się jego znakiem, a nie dokładnym opisem. Cała Jej twórczość to ogromna wrażliwość na kolor, wsparta naturalnym zmysłem w zakresie konstrukcji dzieła.


Elementarnym żywiołem i materią artystycznych działań Teresy Klink-Kobierskiej jest otaczająca rzeczywistość, próba przeniesienia w obszar sztuki własnych inspiracji, emocji wynikających z kontaktu z innym człowiekiem, z urzeczenia pięknem natury, formą przedmiotu. Wewnętrzny osobisty i twórczy imperatyw każe Jej przełożyć natychmiast przeżycia na płótno. Co ciekawe, niezależnie od tego, jaki wymiar emocjonalny mają te doznania, czy dotyczą rzeczy przykrych, wręcz dramatycznych, czy też odmiennie – radosnych i pobudzających, Artystka próbuje znaleźć równowagę pomiędzy tym, co stanowi pierwotny wewnętrzny bodziec, a tym, co obejmie ich malarski wyraz. Fascynacje, namiętności często zostają ubrane w szatę zdystansowanego żartu bądź surrealnych skojarzeń. Równocześnie ich przejawy, dzięki zabiegom Twórczyni, nabierają wymiaru metaforycznego. Dodaję znaki, symbole i zaprawiam je magią – mówi Autorka. Jest więc to sztuka żywiołowa i równocześnie opanowana, prosta, osobista, ale też uniwersalna.


Dotyczy to nie tylko malarstwa, ale także prac, w których Teresa Klink-Kobierska wykorzystuje gotowe przedmioty ze swojego otoczenia. Użycie tych szczególnych ready-made object potwierdza wyczulenie Artystki na otaczający świat, nie tylko na ślady ekscytujących, przejmujących wydarzeń, ale też na urok i znaczenie niepozornych przedmiotów „niższego rzędu”, które jednak poprzez swoją codzienną bliskość, użyteczność, zachowaną w nich emocjonalną pamięć czasu i miejsca mogą posłużyć Teresie Klink-Kobierskiej do zamanifestowania Jej osobistej i twórczej, aktywnej obecności w rzeczywistości.


Dariusz Leśnikowski

Teresa KLINK-KOBIERSKA – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Studiowała malarstwo w pracowni prof. Piotra Potworowskiego i prof. Rajmunda Pietkiewicza oraz malarstwo ścienne w pracowni prof. Juliusza Żuławskiego. Dyplom w zakresie malarstwa i rysunku oraz scenografii. Po ukończeniu studiów na stałe związała się z Łodzią. Uprawia malarstwo, rysunek, jest autorką instalacji plastycznych, animatorką zdarzeń i akcji interdyscyplinarnych. Aktywna uczestniczka łódzkiego życia artystycznego. Dekoratorka wnętrz. Realizatorka projektów scenograficznych dla teatru i filmu (ok. 30 projektów, m.in. do filmów: Wojciecha Wiszniewskiego, Radosława Piwowarskiego, Janusza Zaorskiego, Laco Adamika, Ryszarda Bera, Piotra Łazarkiewicza, Marka Koterskiego).

 

Ma w dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w Polsce (m.in. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Białystok, Łódź) i zagranicą (Szwecja, RPA). Uczestniczyła w licznych znaczących wystawach zbiorowych w wielu krajach.

 fot. Ida Stańczyk

Patronat medialny


patron TVP lodz patron kalejdoskop
patron retsat patron artinfo
patron plaster