::


XXI Łemkowskie Jeruzalem. Obcowanie

Galeria Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: 12.04.2022, g. 18.00

13.04.2022 - 08.05.2022

kuratorzy: Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia

koordynatorka: Natalia Hładyk

 

Arkadiusz Andrejkow (Polska), Anna Dobrowolska (Polska), Tereza Barabash (Ukraina), Mychajło Barabash (Ukraina), Natalia Hładyk (Polska), Danyło Movchan (Ukraina), Emilia Helena Pyrz (Polska), Tetiana Skoromna (Ukraina), Grzegorz Sztwiertnia (Polska), Joanna Zemanek (Polska), Anna Maria Zygmunt (Polska)

 

Łemkowskie Jeruzalem to projekt artystyczny, realizowany przez Zjednoczenie Łemków już po raz czwarty w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Inicjatywa ta od kilku lat tworzy przestrzeń dialogu i spotkania artystów z różnych kręgów kulturowych, z różnych generacji, dla których punktem wyjścia jest spuścizna łemkowska. Idea narodziła się w wyniku spotkania z kulturą i historią Łemków. Niewielka grupa etniczna, tragicznie doświadczona przez historię od lat zachowuje i pielęgnuje swoją tożsamość. Obcowanie z ich środowiskiem, żywą kulturą oraz opowieściami dało początek tej odsłonie, której nazwa brzmi właśnie „obcowanie”.

 

Obcowanie z kimś, z czymś to współuczestniczenie, bycie w pobliżu; to sąsiedztwo, zgoda na pewną intymność. Obcowanie to stanięcie twarzą w twarz, zrzucenie maski, pozbycie się ochronnego pancerza; to otwarcie się na odmienność drugiego człowieka, krajobrazu, słowa, dźwięku, kolorów, formy, faktury, struktury, ornamentu, narracji. To wspólnota wymiany, przepływu, ciągłego tranzytu wartości, obrazów, myśli, wrażeń, doznań. W obcowaniu bliskość innego pozostawia ślad” (Anna Bas, Obcowanie, fragment tekstu do katalogu).

 

Zaproszeni do wystawy artyści stworzyli realizacje bezpośrednio odnoszące się do rzeczywistych, wybranych artefaktów łemkowskiej kultury materialnej: odzieży/stroju, biżuterii, architektury świeckiej i sakralnej (chyża, cerkiew), pamiątek czy pozostawionych fotografii rodzinnych. Na wystawie zobaczymy nie tylko malarstwo współczesne, obiekty czy kolekcję modową inspirowaną kulturą łemkowską, ale i etnograficzne i historyczne eksponaty, jak tradycyjne stroje Łemków czy XIX-wieczną Ewangelię z Cerkwi Grekokatolickiej z Krynicy-Zdroju, modlitewnik z XIX-wiecznymi litografiami, a także pochodzącą z tego samego okresu ikonę – Mandylion.


Zjednoczenie Łemków

Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


blank

Patronat medialny


patron niezła sztuka patron retsat
patron TVP lodz patron żak
patron kalejdoskop patron złote przeboje
patron artinfo patron plaster