::


Galeria Chimera

ul. Wólczańska 31

wernisaż:

01.10.2020 - 11.10.2020

Koordynatorki projektu: Małgorzata Dzięgielewska, Ewa Grzelak


Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w 2020 roku wzbogaciła swoje zbiory o trzy prace malarskie Stefana Wegnera. Było to możliwe dzięki przyznanemu po raz czwarty z rzędu grantowi z programu „Narodowa kolekcja sztuki współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020” oraz dotacji celowej Miasta Łodzi.

 

Stefan Wegner to artysta niezwykle ważny nie tylko dla łódzkiego środowiska artystycznego. Był bliskim współpracownikiem Władysława Strzemińskiego i „rzecznikiem myśli awangardowej”. W swojej sztuce twórczo przeszedł przez lekcję kubizmu, konstruktywizmu, unizmu i surrealizmu. W pozyskanych przez galerię pracach jest widoczna, tak charakterystyczna dla ostatniego okresu jego twórczości, logika konstrukcji, ład, siła, dynamika, linia i współzawodniczący z nią kolor, faktura i ciężar barwy oraz wyważona, elegancka harmonia. 

 

Zakupiony w 2020 roku obraz na płótnie „Kompozycja”, pochodzący z lat 1964-65 to ostatnie dzieło, jakie wykonał Wegner przed śmiercią. Zrealizowany został w technice mieszanej, utrzymany w błękitno-zielono-brązowej kolorystyce. Poprzez organiczne kształty nasuwa skojarzenia z pejzażem nadmorskim. Po raz pierwszy był eksponowany, podobnie jak dwie pozostałe nowo nabyte prace, w 2018 roku na dużej wystawie prac artysty w Galerii Piekary w Poznaniu. Pozostałe dwie prace, które wzbogaciły w tym roku zbiory Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, zostały wykonane przez artystę na papierze. Pierwsza z nich – „Kompozycja” przedstawia biomorficzne formy, kojarzące się z postaciami mężczyzny i kobiety. Druga z prac jest zapewne formą szkicu do przedstawiania figury kobiecej. 

 

Stefan Wegner urodził się w 1901 roku w Sosnowcu, zmarł 7 maja 1965 w Łodzi. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1922-1927, gdzie obronił dyplom na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 1931 roku nawiązał bliski kontakt z Karolem Hillerem, Katarzyną Kobro i Władysławem Strzemińskim, którzy wprowadzili go w kręgi polskiej awangardy. Był członkiem grupy artystycznej Plastycy Nowocześni, powstałej z inicjatywy grupy „a.r.”, współredaktorem czasopisma „Forma” (1933-1938). W latach 30. XX w. pełnił funkcję prezesa Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Po II wojnie światowej współorganizował wraz z Leonem Ormezowskim, Władysławem Strzemińskim i Romanem Modzelewskim Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi, której był profesorem i rektorem uczelni (lata 1949-50). W 1950 roku, wkrótce po wyrzuceniu z PWSSP Strzemińskiego, został odwołany z uczelni na własną prośbę. Powrócił w 1957 roku i początkowo prowadził wykłady z estetyki. 

 

Był członkiem grupy „Piąte Koło”, później brał udział w spotkaniach w Związku Literatów Polskich w Łodzi organizowanych przez grupę „Nowa Linia”. W latach 1957 i 1959 był członkiem komitetu organizacyjnego Wystaw Sztuki Nowoczesnej w warszawskiej Zachęcie. Wystawiał w „Krzywym Kole” w Warszawie. 

 

Stefan Wegner był związany z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi już od lat 20. XX wieku. Wystawiał wówczas swoje pierwsze pejzaże z Poronina oraz portrety, utrzymane jeszcze w  nurcie realistycznym. Podczas Wystawy Grupy Plastyków Nowoczesnych w łódzkim IPS-ie w 1933 roku, Wegner pokazał siedem prac. Wraz z członkami Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Łodzi wystawiał prace w Miejskiej Galerii Sztuk Plastycznych w latach 1945, 1950, 1952, a następnie wraz z żoną Leną Kowalewicz w filii Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w 1958 roku. W 1965 roku przyznano mu Honorową Odznakę Miasta Łodzi za działalność pedagogiczną. 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Łodzi


Miasto Łódź

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB kalejdoskop
Radio żak Plaster łódzki_nowy
Radio złote przeboje retsat
ART INFO - kolor Rynek i Sztuka