::


wystawa prac z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: ekspozycja czynna od dnia 21 grudnia 2017

21.12.2017 - 11.02.2018

kuratorzy: Elżbieta Fuchs

Władysław Jagiełło

 

Andrzej M. BARTCZAK, Zdzisław BEKSIŃSKI, Jan BERDYSZAK, Jacek BIGOSZEWSKI, Rafał CIESIELSKI, Włodzimierz CIESIELSKI, Daniel CYBULA, Sławomir ĆWIEK, Teodor DURSKI, Janusz EYSYMONT, Stanisław FIJAŁKOWSKI, Andrzej FYDRYCH, Michał GAŁKIEWICZ, Wiesław GARBOLIŃSKI, Sławomir GRABOWY, Jan GRODEK, Paweł HAJNCEL, Roma HAŁAT, Keishiro HANDA, Eugeniusz HANEMAN, Janusz HEREŹNIAK, Damian IDZIKOWSKI, Jadwiga JANUS, Andrzej KABAŁA, Dariusz KACA, Magdalena KACPERSKA, Alina KALCZYŃSKA, Marian KĘPIŃSKI, Wacław KONDEK, Jerzy KRAWCZYK, Tomasz KRAWCZYK, Stefan KRYGIER, Jerzy KUDUKIS, Kamil KUSKOWSKI, Paweł KWIATKOWSKI, Wojciech LEDER, Benon LIBERSKI, Bogdan LISIK, Stanisław ŁABĘCKI, Andrzej ŁOBODZIŃSKI, Mariusz ŁUKAWSKI, Izabela MACIEJEWSKA, Konstanty MACKIEWICZ, Jan J. MADEJSKI, Aleksandra MAŃCZAK, Christian MISCHKE, Roman MODZELEWSKI, Magdalena MOSKWA, Jerzy Tadeusz MRÓZ, Jerzy NOWOSIELSKI, Anna ORLIKOWSKA, Ireneusz PIERZGALSKI, Leszek RÓZGA, Andrzej SMOCZYŃSKI, Tadeusz ŚLIWIŃSKI, Jerzy TCHÓRZEWSKI, Krzysztof TOMALSKI, Shigeki TOMURA, Jerzy TRELIŃSKI, Piotr TUREK, Jacek WALTOŚ, Jan WASIŃSKI, Krzysztof WAWRZYNIAK, Ryszard WINIARSKI, Joanna WISZNIEWSKA-DOMAŃSKA, Remigiusz WOJACZEK, Toshio YOSHIZUMI, Krystyn ZIELIŃSKI

 

Dzięki rozbudowie i modernizacji Galerii w Parku im. H. Sienkiewicza w latach 2002-2004, w miejscu od 1924 roku odgrywającym niezwykłą rolę w życiu kulturalnym Łodzi, powstała jedna z najpiękniejszych przestrzeni wystawienniczych w Polsce.

Co ważne inwestycja została zrealizowana z poszanowaniem otaczającego drzewostanu i historycznego układu przestrzennego zabytkowego parku.

 

W długiej historii Galerii zbiory dzieł sztuki były wzbogacane w oparciu o zakupy i darowizny. Już w roku 1924 dotacja na utrzymanie Galerii zawierała wydzieloną kwotę na zakup dzieł artystów łódzkich. Wiele nabytych w okresie międzywojennym dzieł sztuki trafiło do kolekcji Muzeum Miejskiego, a następnie Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie, jeśli nie zaginęły podczas II wojny światowej i okupacji, znajdują się do dzisiaj. Dobrze byłoby, aby w pamięci współczesnych mieszkańców Łodzi zapisać fakt, iż to Rada Miejska w Łodzi w roku 1937 zakupiła arcydzieło Henryka Rodakowskiego Portret matki do zbiorów Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki.

 

Tworzenie kolekcji dzieł sztuki było zadaniem realizowanym przez dyrektorów Galerii z wielkim zaangażowaniem a warunki finansowe w różnych okresach istnienia Galerii sprzyjały temu zadaniu w różnym stopniu.

Tym niemniej jednak to, co wyróżnia Miejską Galerię Sztuki w Łodzi i stanowi szczególną jej wartość jest fakt, że kiedy na początku lat 90. XX wieku wiele publicznych galerii sztuki współczesnej w Polsce zaczęło wyprzedawać kolekcje na rzecz finansowania bieżącej działalności, w Łodzi tak się nie stało. Także w nowym XXI wieku, mimo wielu trudności zbiory dzieł sztuki dzięki darom i nielicznym zakupom są rozbudowywane. Dzieje się tak dzięki hojności twórców i aczkolwiek nieregularnej, ale mającej co kilka lat miejsce dotacji celowej władz miejskich. W tym roku otrzymaliśmy także pomoc ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Tradycja darów dla Galerii jest wśród artystów nadal ważna, co odzwierciedla fakt przekazywania każdego roku obrazów, rysunków, rzeźb, fotografii i grafik przez autorów, bądź ich spadkobierców, którzy pragną w ten sposób wzmocnić instytucję, a niekiedy ocalić od zapomnienia dzieła sztuki tych artystów, którzy już odeszli.

Dzisiaj, w czasie obchodów Roku Awangardy, pragniemy jako Zespół Galerii podkreślić, że także teraz pielęgnujemy tradycję prekursorskiej i nowatorskiej sztuki, czego wyrazem są chociażby wystawy: „Miłość na przedniej straży/ L’amour à l’avant-garde” i cykl „Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego”.

 

Wystawa „Źródła tożsamości 2017” odwołuje się do pierwszej ekspozycji z roku 2005. Spoglądając na historię miejsca i ludzi z nim związanych uznałam za istotne, aby włączyć do ekspozycji „Źródła tożsamości 2017” kilkanaście obrazów, które trafiły do kolekcji Galerii przed rokiem 2000, podkreślając ciągłość tradycji i wyjątkowość łódzkiego środowiska artystycznego w kontekście ogólnopolskim.

 

Ufam, że obrazy, grafiki, filmy, fotografie, rzeźby i instalacje kilkudziesięciu artystów, zakomponowane przez prof. Małgorzatę Siwek i prof. Mariusza Włodarczyka w przestrzeni Ośrodka Propagandy Sztuki – pierwszej publicznej łódzkiej galerii sztuki współczesnej, nawet te doskonale znane, zostaną dostrzeżone na nowo, jako świadectwo miejsca i czasu. Niech ta wystawa stanie się dla Państwa doświadczeniem istotnym i przyniesie refleksję o twórcach, którzy są ciągle wśród nas i o tych, którzy już odeszli. Postrzegam tę wystawę jako szkic mający charakter otwarty, który może być ciągle modyfikowany, wzbogacany i aktualizowany, szkic do portretu łódzkiego środowiska artystycznego II połowy XX wieku. I mam nadzieję, że idea zbudowania lub przeznaczenia istniejącego już miejsca na stałą prezentację różnorodności i ważności sztuki w Łodzi zostanie utrwalona.

 

Wystawa Źródła tożsamości 2017 jest świadectwem materialnym i duchowym, wielkiej tradycji sztuki łódzkiej, która znajduje swoje odzwierciedlenie w profilu kolekcji. Jest to jedynie cząstka liczącej obecnie ok. 16.000 dzieł sztuki kolekcji, w której szczególne miejsce zajmuje miniatura graficzna, będąca darem uczestników 16. edycji Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź.

 

Dziękuję wszystkim artystom współpracującym z Galerią, darczyńcom i członkom Rady Programowej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, do której należą: prof. Grzegorz Sztabiński - przewodniczący oraz prof. Andrzej Bartczak, prof. Stefan Czyżewski, prof. Stanisław Łabęcki, prof. Grzegorz Matuszak za zaangażowanie w bieżące funkcjonowanie Galerii i prezentowane na forum publicznym działania na rzecz dobra i rozwoju instytucji.

 

Elżbieta Fuchs


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB ART INFO - kolor
Plaster łódzki_nowy Radio żak