::


Re:Medium

Piotrkowska 113

wernisaż: ekspozycja czynna od dnia 3 października

03.10.2017 - 14.10.2017

Jacek Bigoszewski, Izabela Maciejewska, Jan J. Madejski, Ireneusz Pierzgalski, Piotr Turek

 

kurator: Władysław Jagiełło

 

W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” Miejska Galeria Sztuki w Łodzi wzbogaci się o nowe dzieła sztuki polskich artystów: obraz olejny Ireneusza Pierzgalskiego „Przechadzka kardynała” z 1957 roku, akryl Jacka Bigoszewskiego „Ziemia” z 1980, 28 fotografii Jana J. Madejskiego z cyklu „Manhattan po godzinach” (1989), dwa płótna Piotra Turka „Rozmowa koloraturowa IV” (2009) i „Rozmowa koloraturowa VII” (2014) oraz instalację wideo Izabeli Maciejewskiej „Pokój Emily Dickinson” (2009).

 

Celem tworzenia zbioru polskiej sztuki współczesnej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi jest dokumentowanie awangardowych tradycji Łodzi, jak również współczesnych działań łódzkiego środowiska artystycznego przez wzbogacenie posiadanych zbiorów, m.in. malarstwa, grafiki wielko- i średnioformatowej, miniatury graficznej, fotografii, wideo.


Program rozbudowy kolekcji jest ściśle związany z istniejącym, zgromadzonym dotychczas zbiorem dzieł sztuki, który obejmuje prace od lat 50. XX w. do chwili obecnej. Jednakże historia gromadzenia kolekcji przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi jest o wiele dłuższa. Już w 1924 roku Galeria podjęła się zadania gromadzenia dzieł sztuki współczesnej, szczególnie artystów łódzkich. Na szerszą skalę tworzenie kolekcji zainicjowano w latach 70. XX wieku dzięki Funduszowi Zamówień Plastycznych oraz darowiznom artystów. Kolekcja liczy obecnie 15 612 prac, w tym 357 obrazów, m. in. Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Stanisława Fijałkowskiego, Jonasza Sterna, Henryka Stażewskiego, Stefana Krygiera, Lecha Kunki, Stefana Gierowskiego, Jana Berdyszaka, Stefana Wegnera, Ryszarda Winiarskiego, Zbyluta Grzywacza, Zbigniewa Makowskiego, Jacka Sienickiego, Jana Świtki, Juliusza Narzyńskiego. Młode i średnie pokolenie artystów w dziale malarstwa reprezentują: Magdalena Moskwa, Sławomir Marzec, Magdalena Kacperska, Damian Idzikowski, Andrzej Fydrych, Tomasz Krawczyk.

Obok malarstwa do najważniejszych działów kolekcji należą: grafika i rysunek, fotografia i nowe media. W zbiorze rysunków posiadamy szczególnie cenne prace Jana Dobkowskiego, Jana Lebensteina, Edwarda Dwurnika, Tadeusza Brzozowskiego. Liczny zbiór stanowią prace graficzne, a wśród nich m.in. drzeworyty Jerzego Panka i linoryty Antoniego Starczewskiego. Największą część kolekcji tworzą miniatury graficzne - dary otrzymywane od artystów z 86 krajów świata w ramach Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź. W dziale fotografii i nowych mediów mieści się unikalna w zbiorach polskich kolekcja 98 fotografii Eugeniusza Hanemana oraz filmy wideo młodszego pokolenia artystów łódzkich, m.in. Izabeli Maciejewskiej, Anny Orlikowskiej, Remigiusza Wojaczka i Artura Chrzanowskiego. 

 

REGIONALNE KOLEKCJE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

ZAKUP PRAC MALARSKICH, FOTOGRAFICZNYCH I WIDEO DO KOLEKCJI
SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI W ŁODZI

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


MKiDN rgb


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP ŁÓDŹ RGB Radio żak
Plaster łódzki_nowy ART INFO - kolor