:: LINIA ŻYCIA

Linia życia

Linia życia

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 15.04.2014, godz.18.00

15.04.2014 - 09.05.2014

Pomysłodawca i kurator wystawy: Prezes ZPAP Jacek Kucaba

Współkurator: Wiceprezes ZPAP Ryszard Kowalewski

 

Związek Polskich Artystów Plastyków jest największym w kraju stowarzyszeniem twórców, założonym w 1911 r. w Krakowie oraz jedną z najstarszych tego typu organizacji na świecie. Zrzesza ponad 7.000 artystów sztuk wizualnych o specjalnościach: malarstwo, grafika, rzeźba, medalierstwo, ceramika, szkło, witraż, tkanina, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, wystawiennictwo, itp.

 

Najnowszym przedsięwzięciem ZPAP jest wystawa „Linia Życia”, ekspozycja o charakterze interdyscyplinarnym, prezentująca twórczość 88 wybitnych artystów starszego pokolenia. Podstawowe kryterium wyboru uczestników stanowił znaczący dorobek artystyczny, zarówno ten doceniony i powszechnie uznany, ale i ten czekający na szersze odkrycie i zaskakujący.

Do udziału w wystawie zaproszeni zostali artyści ze wszystkich Okręgów Związku Polskich Artystów Plastyków. Prezentacja obejmuje wszelkie uprawiane przez związkowych artystów dyscypliny twórczości plastycznej od malarstwa, rzeźby, grafiki, po nowe media. Każdy z artystów biorących udział w wystawie zaprezentuje trzy prace z różnych okresów swojego życia.

 

Myślą przewodnią wystawy „Linia życia” jest ocalenie od zapomnienia twórczości szeregu znaczących, polskich artystów pokolenia 65+. Ukazanie sztuki polskiej XX w. i początku XXI w. w sposób progresywny przez pryzmat linii życia artystów biorących udział w projekcie. Ukazanie działalności artystów na przestrzeni wielu dekad.

Wystawie towarzyszy obszerny katalog.

Organizatorzy


ZPAP MGS 54x68


łódź kreuje pion

Sponsor


ZAIKS

Patronat medialny


TVP łódź ARTTAK
ART INFO - kolor Poland Art
Świat Elit

Materiały z wernisażu