:: ANIMACJA 25

Animacja 25

Animacja 25

Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im. H.Sienkiewicza

wernisaż: 16.05.2014, godz.18.00

16.05.2014 - 08.06.2014

kurator: prof. Krzysztof Rynkiewicz

 

Animacja 25 to projekt multimedialny ukazujący w sposób nowoczesny i efektowny kilkadziesiąt lat istnienia sztuki animacji filmowej w łódzkiej Szkole Filmowej w Łodzi, absolwentów tego kierunku oraz zmiany w technice animacji. Zaczynając od "animacji analogowej" realizowanej do połowy lat 90. XX wieku, aż po "rewolucję cyfrową" trwającą do dziś.

 

Filmy studenckie ze wszystkich okresów istnienia specjalności reprezentują częstokroć odważne eksperymenty z dziedziny technologii filmowej. Równocześnie etiudy te wyrażają najwyższą jakość artystyczną wpisując się w trend światowego kina autorskiego.

Wystawa Animacja 25 jest również projektem, który ma na celu stworzenie ogromnego archiwum - bazy materiałów związanych z produkcją filmów animowanych w Szkole Filmowej. Pokażemy m.in. scenariusze, rysunki koncepcyjne, testy animacyjne, storyboardy, layouty etc.

 

- Przez 25 lat następowały i następują zmiany, które można identyfikować jako permanentną ewolucję techniczno - technologiczną - mówi dr hab. Krzysztof Rynkiewicz, Kierownik Katedry Filmu Animowanego i Efektów Specjalnych - Ale jedno pozostaje niezmienne. Nadal zabieramy młodych ludzi w podróż do krainy, gdzie nie jest używany język werbalny. Gdzie dla wyrażenia refleksji nie wystarczy pokazać palcem, ale trzeba nauczyć się na nowo nadawać imiona. Imiona rzeczy, zjawisk i emocji. Realność zmienia się w nierealność za sprawą języka filmu animowanego. Okazuje się jednak, że to jest ciągle ta sama rzeczywistość, lecz tym razem wyraźniejsza, ostrzejsza. Powraca do nas hiperrealnością subiektywnej myśli. Przez te 25 lat bardzo wiele osób posiadło tę umiejętność, by rozmawiać z całym światem, bez kompleksów, o bardzo podmiotowym postrzeganiu życia. I co najważniejsze, te wywody przyjmowane są nie tylko ze zrozumieniem, ale z aprobatą, co uzewnętrznia się w międzynarodowych sukcesach festiwalowych.

Organizatorzy


Szkoła Filmowa  w Łodzi MGS 44x55


łódź kreuje pion

Patronat medialny


TVP łódź ART INFO - kolor
Poland Art