:: Ośrodek Propagandy Sztuki

Park im H.Sienkiewicza
90-009 Łódź
tel. 42 / 674-10-59


Galeria w Parku im. H. Sienkiewicza istnieje od 1924 r. Została powołana jako Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. Organizuje wystawy problemowe, monograficzne sztuki polskiej i obcej. Malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, tkanina artystyczna, instalacje, fotografia, film, design, multimedia.

Miejska Galeria Sztuki W Łodzi