:: 18. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI, POLSKA – ŁÓDŹ 2023

ARTYŚCI ZAKWALIFIKOWANI NA 18. MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MAŁE FORMY GRAFIKI, POLSKA – ŁÓDŹ 2023 / ARTISTS QUALIFIED FOR THE 18TH INTERNATIONAL TRIENNIAL OF SMALL GRAPHIC FORMS, POLAND – ŁÓDŹ 2023

 

 

 

Regulamin 18. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2023

 

1. W konkursie 18. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź 2023, które odbędzie się w Łodzi od października do grudnia 2023 roku w Galerii Willa, ul. Wólczańska 31, mogą wziąć udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Nadesłane prace będą kwalifikowane do ekspozycji przez międzynarodowe jury powołane przez organizatora Triennale. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokładne wypełnienie i odręczne podpisanie w trzech miejscach karty zgłoszenia (pod wyrażeniem zgody na pozostawienie prac w kolekcji Galerii, akceptacją wszystkich warunków regulaminu oraz klauzulą informacyjną).

 

3. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu do 5 prac swojego autorstwa, powstałych w latach 2020-2023 (ograniczenie czasowe nie dotyczy autorów uczestniczących w wystawie po raz pierwszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

 

O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Grafiki należy nadsyłać wyłącznie listami zwykłymi lub poleconymi (ze względu na komplikacje celne wykluczone są przesyłki wartościowe w pakietach i paczkach) na adres:

 

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
18. Małe Formy Grafiki 2023
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź
POLSKA

 

Koszty dostarczenia grafik na konkurs ponoszą autorzy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zaginięcie prac w czasie transportu.

 

4. Do udziału w wystawie zostaną dopuszczone jedynie odbitki z płyt graficznych nie przekraczających wymiarów 12 x 15 cm, wykonane na papierach nie większych niż 25 x 20 cm (bez passe-partout). Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w passe-partout oraz jednolitych ramach o wymiarach 70 x 50 cm, zapewnionych przez organizatora.

 

5. Najlepsze 10 zestawów prac zostanie wyróżnionych Honorowymi Medalami.

 

6. Wszyscy uczestnicy wystawy pokonkursowej otrzymają w formie elektronicznej katalog wystawy w postaci PDF. Osobom, które wyrażą chęć otrzymania katalogu w formie drukowanej, bezpłatny egzemplarz zostanie przesłany pocztą. Opłatę za przesyłkę pocztową ponosi uczestnik. Wysokość opłaty uzależniona jest od miejsca zamieszkania uczestnika. Katalog będzie można również odebrać osobiście.

 

7. Prace niezakwalifikowane na wystawę można będzie odbierać osobiście do 15 listopada 2023 roku lub zostaną odesłane autorom przez organizatora po zamknięciu wystawy. Koszt retransportu prac ponosi organizator. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas ich retransportu do autorów.

 

8. W celu przygotowania katalogu prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia (pismem drukowanym) i odesłanie jej wraz z grafikami. Istnieje możliwość pobrania i wydrukowania karty zgłoszenia ze strony internetowej Galerii z zakładki mfg/zasady-uczestnictwa i przesłania jej wraz z pracami na adres Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

 

9. Do 15 czerwca 2023 artyści zostaną powiadomieni o wynikach obrad międzynarodowego jury. Lista uczestników wystawy zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mgslodz.pl/mfg.

 

10. Plonem dotychczasowych wystaw jest wartościowa, licząca 13.690 prac, kolekcja współczesnych grafik z ponad 70 krajów, dzięki której Miejska Galeria Sztuki w Łodzi promuje twórczość graficzną w Polsce i zagranicą.

 

11. Wszystkie zakwalifikowane na wystawę przez międzynarodowe jury prace przechodzą na własność Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. Wzbogacą one kolekcję Małych Form Grafiki w zbiorach Galerii.

 

Licząc na przyjęcie naszego zaproszenia przesyłamy wyrazy szacunku oraz serdeczne pozdrowienia.

 

Dariusz Leśnikowski – kurator Triennale

Małgorzata Dzięgielewska – koordynatorka Triennale

Nagrodzeni Artyści