::


Szanowni Państwo,

wiele instytucji prowadzi szeroką pomoc dla obywateli Ukrainy, zarówno tych, którzy nadal przebywają w swojej ojczyźnie, jak i tych, którzy zmuszeni zostali do jej opuszczenia. Sami angażując się w tę pomoc, apelujemy o dalsze wsparcie dla takich inicjatyw.

 

Od kilku lat współpracujemy ze Zjednoczeniem Łemków z siedzibą w Gorlicach. Zjednoczenie Łemków uruchomiło długofalową bezpośrednią pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W związku z tym organizują zbiórkę pieniędzy na żywność, środki higieniczne czy wsparcie uchodźców. 

 

Natalia Hładyk, koordynatorka i uczestniczka kolejnych edycji „Łemkowskiego Jeruzalem”, którego artystyczne efekty prezentowaliśmy już kilkukrotnie w naszej Galerii, jest w stałym kontakcie z ukraińskimi uczestnikami projektu. Koordynuje realizację innych najpilniejszych potrzeb, o jakich nieśmiało wspominają w telefonicznych rozmowach ukraińscy artyści, dotyczących zakupu kamizelek kuloodpornych, kasków budowlanych, środków opatrunkowych i lekarstw.

 

Zjednoczenie Łemków Zarząd Główny

ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice

tel./faks: +48 18 353 29 06

lemkounion@poczta.onet.pl

www.lemkounion.pl

NIP 738-14-34-198

Nr konta: 09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

Z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY

 

W Łodzi wiele instytucji prowadzi również akcje pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Jedną z nich jest, działająca już od 19 lat, Fundacja „Równe Szanse”, która prowadzi programy edukacyjne, aktywizacyjne, pomocowe i działania reintegracji społecznej. Zajmuje się szczególnie osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Fundacja „Równe Szanse” oferuje pomoc rodzinom z Ukrainy, które przebywają w Łodzi i okolicy. Zdobywa dla nich żywność, odzież, środki czystości, przedmioty użytku domowego, meble itp. Dysponuje też specjalistycznym poradnictwem (pedagog, terapeuta) oraz ma możliwość prowadzenia zajęć dla dzieci. W Fundacji działają wolontariusze z Ukrainy, którzy znają język polski i ukraiński.

Paczki żywnościowe dla nowo zgłaszających się osób z Ukrainy wydawane są od godz. 12.00 do 14.00 w dni robocze.

 

Fundacja „Równe Szanse”

93-005 Łódź, ul. Wólczańska 225

tel. + 48 606 913 323

fundacjarowneszanse@gmail.com

NIP 728-24-65-296; REGON 473089166; KRS 0000135427

Nr konta: Bank Pekao S.A. 22 1240 3073 1111 0010 0988 0444

Z dopiskiem: darowizna na cele statutowe fundacji – UKRAINA

 

Шановні пані та панове,

багато закладів надають широкий спектр допомоги українським громадянам, як тим, хто все ще перебуває на батьківщині, так і тим, хто був змушений її покинути. Залучаючись до цієї допомоги, ми апелюємо до подальшої підтримки таких ініціатив.

 

Протягом кількох років ми співпрацюємо із Об’єднанням лемків в Горлицях. Об’єднання лемків запровадило довготривалу безпосередню допомогу людям, які втікають від наслідків війни в Україні. Тому Об’єднання організувало збір коштів на продукти харчування, гігієнічні засоби та підтримку біженців.

 

Наталія Гладик, координатор та учасниця наступних проведень «Лемківського Єрусалиму», художні ефекти котрого вже неодноразово були представлені в нашій Галереї, перебуває в постійному контакті з українськими учасниками проекту. Координує реалізацію інших найнагальніших потреб, про які українські митці несміливо згадують у телефонних розмовах, щодо закупівлі бронежилетів, військових шоломів, перев’язувальних матеріалів та ліків.

 

Zjednoczenie Łemków Zarząd Główny

ul. Jagiełły 2, 38-300 Gorlice

телефон/факс: +48 18 353 29 06

lemkounion@poczta.onet.pl

www.lemkounion.pl

NIP: 738-14-34-198

Номер рахунку: 09 1240 5110 1111 0011 1189 0340

З приміткою: POMOC DLA UKRAINY

 

В Лодзі багато установ також проводять операції з надання гуманітарної допомоги Україні. Однією з них є FundacjaRówne Szanse, яка діє вже 19 років і здійснює програми допомоги та соціальної реінтеграції, освітні та активаційні програми. Особливу увагу фонд приділяє людям, яким загрожує соціальне відчуження.

Фонд „Równe Szanse” пропонує допомогу сім’ям з України, які перебувають в Лодзі та на його околицях. Він здобуває для них їжу, одяг, засоби для прибирання, предмети побуту, меблі тощо. Пропонує також консультаційні послуги спеціаліста (вихователь, терапевт), може проводити заняття для дітей. У фонді та волонтери з України, які знають польську та українську мову.

Продуктові пакунки для новоприбулих з України видаються з 12.00 до 14.00 у робочі дні.

 

Fundacja „Równe Szanse”

93-005 Łódź, ul. Wólczańska 225

телефон: +48 606 913 323

fundacjarowneszanse@gmail.com

NIP: 728-24-65-296; REGON 473089166; KRS 0000135427

Номер рахунку: Bank Pekao S.A. 22 1240 3073 1111 0010 0988 0444

З приміткою: darowizna na cele statutowe fundacji – UKRAINA